Специјализирана германска паралелка

Во сооработка со Централата за изучување на германскиот јазик во странство (ZfA) од 2008 година во СУГС „Георги Димитров“ почна да се реализира специјализирана програмата по германски јазик со 6 часа неделен фонд. Главна цел на оваа програма е развој на јазичните компетенции кај учениците, практикување на современи методи и техники на предавање странски јазик, можност за стекнување со сертификат за јазик, како и воспоставување на меѓународни партнерства преку училишни програми и проекти. Во рамките на нашите активности, учениците учествуваат на различни проекти, освојуваат многу награди и стипендии и се здобиваат со јазични дипломи.

27.11.2019

Испит по германски јазик за B2/C1 јазично ниво

На 27.11.2019 учениците од четврта година специјализирана германска паралелка полагаа јазичен испит за B2/C1 јазично ниво. Испитот се одржа во просториите на улилиштето. Усните испити се оджуваат на 10. и 11.12.2019. Со полагањето на овој испит учениците добиваат можност да се стекнат со јазична диплома.