Документи

Завршна сметка 2023


Преземи Pdf

Протокол за уписи во 2022


Преземи Pdf

Годишна програма на училиштето


Преземи Pdf

Прилог на годишна програма


Преземи Pdf

Извештај за работа на училиштето


Преземи Pdf

Финансиски извештај


Преземи Pdf

Финансиски извештај


Преземи Pdf